Dětský klub Awana v Brně

Milé holky, milí kluci, chtěli bychom vás pozvat, abyste se za námi přišli podívat! Scházíme se buď v úterý na Smetanově 20 v 16:15-18:05, nebo ve středu v Medlánkách na Kytnerově 12a v 16:30-18:30. Moc se na vás těšíme!

"Jsme mezinárodní neziskovou misijní organizací pro děti, která pracuje ve 110 zemích světa a pomáhá křesťanským sborům v jejich úsilí o duchovní výchovu mladé generace prostřednictvím tzv. Awana klubů."

Část týmu vedoucích na společné stmelovací akci

Tolik citace z webu našeho ústředí pro ČR (viz http://www.awana.cz/index.php?action=&subac=&data=&lang=cz), které se nachází v Pardubicích.

A my jsme tedy brněnskou pobočkou v rámci Bratské jednoty baptistů https://www.baptistebrno.cz/.

Něco o nás vedoucích, aneb Kdo jsme a co je naším cílem


Jsme skupina různě starých a různě nadaných lidí, které spojuje víra a láska v Pána Ježíše Krista a také touha předávat tuto víru dětem. Většina z nás je součástí výše zmíněné církve, tedy Bratrské jednoty baptistů. Je úsměvné, že téměř všichni současní vedoucí si tímto klubem prošli jako děti a jelikož jim tato služba pomohla a předala hodnoty, díky nimž mohla jejich víra v Boha růst, rozhodli se sami pokračovat v této činnosti předávání evangelia a základních křesťanských a biblických hodnot dalším dětem.

Pro koho je Awana určena


Uvítáme děti od 1. do 7. třídy. Po domluvě přijmeme i děti předskolního věku, které jsou dostatečně samostatné, aby zvládaly daný program. V rámci kategorií celosvětové Awany jsou děti rozděleny podle školního ročníku následovně: předškolní děti jsou tzv. "Medvídci", 1.-3. třída tzv. "Svatojánci", 4.-5. třída tzv. "Plamínci" a 6.-7. třídy tzv. "Pochodně". Toto se uplatňuje především v druhé části, kdy jsou spolu děti stejné kategorie.

Na co se s námi můžete těšit:

Nevšední zážitky
Záveřečný oheň
Udatné děti
Akce
Dobrodružství
Tábornické dovednosti
Napětí
Blbnutí

Jak probíhají naše schůzky:


Každé setkání je rozděleno na 3 části:

Herní část: hry a pohybové aktivity, ve kterých dáváme prostor dětem k jejich přirozené touze po aktivitě, možnosti "se vyblbnout" a zároveň se je snažíme povzbuzovat ke vzájemné spolupráci.

Biblické skupinky: Děti během nich tráví čas s vedoucími (většinou v počtu 1-2 dětí na jednoho vedoucího) a společně se učí verše z Bible, povídají si o křesťanských hodnotách, modlí se a sdílejí evangelium. V tom jim pomahájí příručky, které si děti následně nosí domů.

Zpívání písniček, chval a krátké zamyšlení.

Praktické informace:

V současné době je náš brněnský klub rozdělen na dvě části, a to kvůli snaze oslovit větší množství dětí a také díky tomu, že máme dostatečný počet vedoucích, kteří takto mohou sloužit. Tyto kluby jsou na sobě navzájem téměř nezávislé, ale přesto udržujeme stálý kontakt a pořádáme společně pravidelně víkendovku pro děti a vedoucí na jaře a dvoutýdenní tábor v létě (viz Tábor). Navštívit tedy můžete tzv. "Smetanku", na které se scházíme každé úterý od 16:15 do 18:05 ve sboru Bratrské jednoty baptistů na Smetanově 20 (odtud ten název) nebo "Medlánky", v nichž se schůzky konají každou středu v čase od 16:30 do 18:30 na Kytnerově 12a. Kontaktní osobou pro "Smetanku" je Marie Pokorná, pro "Medlánky" pak Jiří Procházka (viz Kontakty).

Webové stránky zdarma